Reeglid

 1. Mängumaad rentiv täiskasvanu kinnitab allkirjaga, et on tutvunud ja nõustunud mängumaa kodukorraga ja ronila kasutamise korraga.
 2. Palume välisjalatsid jalast võtta enne mängutuppa sisemist!Soovitame kaasa võtta vahetusjalanõud.
 3. Rentija vastutab kogu ürituse vältel laste turvalisuse, järelevalve ning renditud ruumide ja nende sisustuse heakorra eest.
 4. Pidu peab lõppema kokkulepitud ajal (mitte hiljem).
 5. Suitsetamine on mängutoas keelatud!
 6. Mängumaa ei vastuta külastajate riiete, isiklike asjade ega mängumaa reeglite rikkumisest tingitud õnnetuste eest. Pidutsemise ajal pange palun peoruumi uks kinni.
 7. Mängutoas käitutakse heatahtlikult ja sõbralikult ning arvestatakse ka endast väiksemate mängijatega.
 8. Batuudi peal ei tohi korraga olla rohkem kui 4 last! Jalanõud, prillid, ehted ja teised kõvad ja teravad esemed, mis võivad tekitada vigastusi, tuleb eemaldada enne batuudile minemist! Klient vastutab reeglite mittetäitmisest tekkinud kahjude eest materiaalselt!
 9. Ära turni ronila välipiiretel ega kohtades, mis pole selleks ette nähtud.Kaldteel,rippsillal ja liumäel tohib viibida 1 laps korraga.
 10. Pesakiiguga võib korraga 1 laps kiikuda.
 11. Mängutoas hoitakse puhtust ja korda:– söögi-joogi, kommi, nätsuga on mängutsooni minek keelatud;– söö ja joo selleks ettenähtud kohas laua taga.
 12. Kui mõni atraktsioon määrdub või puruneb, on lapsega kaasasoleva täiskasvanu ülesandeks sellest mängutoa töötajat teavitada.
 13. Peoks on võimalik tulla ettevalmistusi tegema 15 minutit enne sünnipäeva algust. Sünnipäeva lõpetamiseks ja koristamiseks on aega 15 minutit pärast broneeritud aja lõppu.
 14. OÜ-l Kellik on õigus nõuda kahjutasu kuni 35 eurot. Tahtliku kahju tekitamise korral võidakse kahjutasu nõuda kogu kahjusumma ulatuses.
 15. Peo ajal saab (küsimuste tekkimise korral) juhatajaga ühendust võtta telefonil +372 520 4496

laev